OFERTY DLA NIEMIECKICH CZŁONKÓW SOJUSZU KLIMATYCZNEGO

0 0
0 0
Read Time:9 Minute, 19 Second

Nowe projekty unijnej polityki rozwojowej Sojuszu Klimatycznego mają pomóc lokalnie zakotwiczyć Milenijne Cele Rozwoju i lepiej zintegrować je z pracą władz lokalnych.

Skupiamy się tutaj na procesie opracowywania zrównoważonego programu MCR na miejscu. Sojusz Klimatyczny chciałby wesprzeć Ciebie i Twoje działania i inicjatywy na miejscu oraz, w razie potrzeby, wdrożyć oferty z projektów wraz z Tobą i lokalnymi interesariuszami.

Tutaj możesz również pobrać przegląd aktualnych ofert.

Pakiet i jego elementy

Sojusz Klimatyczny oferuje swoim członkom wsparcie dla ich lokalnego „procesu MCR”.
Rozumiemy Milenijne Cele Rozwoju jako ramy strukturalne, do których można przypisać wszystkie tematy i problemy globalnego zrównoważonego rozwoju.

Wiele gmin już działa na wielu różnych obszarach. Jesteś członkiem Sojuszu Klimatycznego i tym samym zobowiązałeś się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, podobnie jak nawiązałeś partnerstwo z rdzenną ludnością za pośrednictwem sieci. Niosą różne uchwały stowarzyszenia, takie jak: B. zrzec się drewna tropikalnego lub wspierać organizacje tubylcze i być może podjęły własne uchwały w radzie miasta lub gminy dotyczące uczciwego handlu lub zakazu produktów wytwarzanych z pracy dzieci.
A może w Twoim ratuszu są tylko produkty uczciwe, regionalne lub pochodzące z upraw ekologicznych? Albo utrzymujesz partnerstwa miast i projektów na globalnym południu.

Agenda 21, Rozdział 28: Lokalne inicjatywy wspierające Agendę 21
„Ponieważ tak wiele problemów i rozwiązań poruszanych w Agendzie 21 ma swoje korzenie w działaniach na poziomie lokalnym, zaangażowanie i zaangażowanie władz lokalnych jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów określonych w agendzie. Władze lokalne ustanawiają, zarządzają i utrzymanie infrastruktury gospodarczej, społecznej i ekologicznej, monitorowanie procesu planowania, opracowywanie lokalnej polityki ekologicznej i lokalnych przepisów ochrony środowiska oraz przyczynianie się do realizacji krajowej i regionalnej polityki ekologicznej.
Będąc najbliższym obywatelom szczeblem politycznym i administracyjnym, odgrywają kluczową rolę w edukacji i mobilizowaniu społeczeństwa oraz rozwiązywaniu ich problemów w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

W te procesy i działania w Twojej administracji zaangażowanych jest wielu różnych pracowników, działów i/lub działów. W codziennym życiu wspólnotowym i przy mnogości zadań trudno jest śledzić rzeczy, lub wiele różnych działań często nie jest łączonych w aspekcie zrównoważonego rozwoju lokalnego i globalnego.

Chcielibyśmy Cię tutaj wesprzeć!

DLA POLITYKI I ADMINISTRACJI – LOKALNE WARSZTATY
Wspólnie z Państwa aktywnymi pracownikami chcielibyśmy zaoferować zaawansowane szkolenie na temat MCR oraz procesu kontynuacji w celu wzmocnienia lokalnego procesu.

Oferujemy seminaria / spotkania robocze dla polityki i administracji i chcielibyśmy razem z Tobą nadać Twojemu „procesowi MCR” impuls i kierunek. Chętnie zaangażujemy Państwa lokalne priorytety i podmioty.
Praca jest wspierana różnymi metodami i instrumentami – i oczywiście bardzo konkretnymi ofertami dla twoich obywateli, bez których zrównoważony proces na miejscu nie jest możliwy.

KONCEPCJA I KARTA MCR
Czy chcesz nie tylko zaprezentować swoje działania, ale także nadać swojemu procesowi ramy strategiczne? Być może wdrożyłeś już komunalną koncepcję ochrony klimatu i chciałbyś dodać do niej aspekt globalnego zrównoważonego rozwoju? Czy Twoja gmina posiada zaktualizowaną strategię zrównoważonego rozwoju?

Może to być kolejny krok w kierunku politycznego zakotwiczenia Milenijnych Celów i Celów Zrównoważonego Rozwoju w Twojej społeczności. Chętnie będziemy Ci towarzyszyć na tej ścieżce i wspólnie z Tobą opracujemy wytyczne do tego procesu. Jednym z celów może być lokalna karta zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i globalnym, która zostanie uzgodniona z Państwem jako decyzja Sojuszu Klimatycznego oraz jako szablon dla Waszych komitetów.

WZÓR GLOBALNEJ OCHRONY KLIMATU

Podczas gdy pomiar i monitorowanie wyników i środków jest centralnym elementem wszystkich środków ochrony klimatu w ochronie klimatu, prawie nie ma na to instrumentów i koncepcji w obszarze zrównoważonego rozwoju lokalnego i globalnego. Chcemy to zmienić i zintegrować aspekt współpracy Północ-Południe z istniejącymi instrumentami ochrony klimatu.
Narzędzie benchmarkingu skupi się na prezentacji i porównaniu działań w zakresie globalnej ochrony klimatu. Porównanie opiera się na wynikach możliwego bilansu energetycznego i CO2 oraz innych kluczowych wartości miejskich. To z. B. Wskaźniki pochodne mapowane na skali.
Ponadto za pomocą matrycy zapytań określane są nie tylko liczby ilościowe, ale także informacje jakościowe o Twoich działaniach.„Profil aktywności” można edytować niezależnie od wszystkich innych elementów narzędzia benchmarkingu, co zapewnia dobre i wyczerpujące wprowadzenie i przegląd Twoje działania Lokalizacja.
Instrument oparty jest na „Wzorcowej Miejskiej Ochrony Klimatu” i jego dalszym rozwinięciu w „Planerze Ochrony Klimatu”.

OFERTY DLA OBYWATELI

Czy chciałbyś przybliżyć swoje zaangażowanie i kwestie rozwojowe swojej populacji?
Projekty „Działanie na rzecz milenijnych celów rozwoju” i „Od nadmiernej konsumpcji do solidarności” oferują cały pakiet działań, które mogą być częściowo sfinansowane lub oferowane bezpłatnie:

WYSTAWA: WSZYSCY JESTEŚMY ŚWIADKAMI – LUDZIAMI W ZMIANIE KLIMATU

Wiele osób kojarzy zmiany klimatyczne z katastrofami na innych kontynentach i najwyraźniej prawie żadnych zmian w Niemczech i Europie. Jednak skutki globalnych zmian klimatu nie kończą się na granicach państw. Eksperci spodziewają się daleko idących konsekwencji dla środowiska i społeczeństwa, jeśli nie uda się zminimalizować skutków zmian klimatycznych.
Zmiana klimatu stwarza nowe wyzwania dla miast i gmin oraz ich mieszkańców. Oprócz unikania gazów cieplarnianych, coraz bardziej w centrum zainteresowania staje się adaptacja do skutków zmian klimatu, takich jak fale upałów, powodzie i burze.
Wystawa „Wszyscy jesteśmy świadkami – ludzie w obliczu zmian klimatycznych” nadaje twarzy zmianom klimatu. Ludzie z Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy donoszą o skutkach zmian klimatycznych, które są już dziś zauważalne. Przykłady uzupełniono o kontekst i informacje specyficzne dla danego kraju.
Ekspozycja składa się z 30 plansz na roll-upach, dzięki czemu jest bardzo łatwa i elastyczna w ustawieniu. Aby wypożyczyć deski, płacisz tylko koszty wysyłki (5 paczek z 6 roll-upami, każda o wadze 25 kg).
Posiadasz własny system wystawienniczy lub chciałbyś pokazywać ekspozycję na stałe w kilku lokalizacjach i szkołach? Wystawę udostępniamy do pobrania. Możesz je dostosować i dodać własne przykłady.
Wystawa idealnie nadaje się do prowadzenia dalszych działań na temat zmian klimatycznych i rozwoju. Pokaż wystawę w ramach dnia ochrony klimatu lub tygodnia mobilności. Zorganizuj wernisaż, zaproś na dyskusję w ratuszu lub skorzystaj z tygodni projektowych w szkołach. Zapraszamy do łączenia z tym innych ofert Sojuszu Klimatycznego.
Tutaj możesz zapoznać się z wystawą lub zapoznać się z broszurą!
Chcesz pokazać wystawę w swojej gminie? Więcej informacji można znaleźć w niniejszej ulotce informacyjnej.

Dokumentacja internetowa na temat świadków klimatu

Nowa dokumentacja internetowa zawiera szczegółowe informacje na temat wybranych krajów, dostarcza informacji ogólnych i umożliwia wypowiedzenie się świadkom.
Indywidualne wywiady z różnych krajów nadają twarzy zmianom klimatu. Naukowcy, badacze, mieszkańcy, rolnicy i burmistrzowie zabierają głos i opowiadają swoje historie i doświadczenia na temat zmian klimatycznych.

WYSTAWA „ZIEMIA, KTÓRĄ ZABRAJEMY SOBIE NA TROPIKALNY LASY DESZCZOWE I GLEBY GOSPODARSTWA”

Ziemia, którą zabieramy – sięgając po tropikalny las deszczowy i grunty orne”

Relacja naocznych świadków z Amazonii i Afryki… i co mamy z tym wspólnego w Europie

My, Europejczycy, domagamy się znacznie większej ilości gruntów ornych do konsumpcji żywności i surowców, niż mamy do dyspozycji w Europie. Na tablicach wykorzystujemy przykłady z Amazonii i Afryki, aby pokazać, jakie to ma konsekwencje dla tamtejszych ludzi, i rzucamy światło na globalny wymiar naszej konsumpcji w różnych aspektach.

Zwracamy szczególną uwagę na „land grabbing” – najnowszą agresywną formę land grabbingu – nie zapominając jednak, że sami prowadzimy grabież ziemi naszym europejskim stylem życia… a także możemy go ponownie spowolnić.

Więcej informacji o wystawie i warunkach wypożyczenia można znaleźć tutaj.
Czy jesteś zainteresowany wystawą? Skontaktuj się z nami!

Chętnie wyślemy Ci rollupy!

WYSTAWA: NASZA OBSŁUGA ŚWIATOWYCH SUROWCÓW

Fakty i relacje naocznych świadków z Konga, Peru, Ekwadoru, Nigerii i Arktyki na temat negatywnych skutków naszej konsumpcji

Wystawa pokazuje konsekwencje naszego zorientowanego na konsumenta europejskiego stylu życia na ludzi i środowisko w krajach pochodzenia „naszych” surowców. Wystawa skupia się na niektórych ważnych surowcach dla mediów komunikacyjnych i energii, na przykładach złota, koltanu i ropy naftowej. Pokazane są efekty ich wydobycia w Kongo, Peru, Ekwadorze, Nigerii i Arktyce.

Na początku prezentowane są znane modele bilansów surowcowych, następnie wystawa zwraca się do krajów eksportujących. Na koniec wyciąga się z tego wnioski i pokazuje, co możesz zrobić.

DZIAŁANIA SZTUCZNE: „JAK CHCEMY ŻYĆ W PRZYSZŁOŚCI?”

Jak będzie wyglądała nasza ziemia za 20, 50 czy 100 lat?
A co możemy zrobić dzisiaj dla przyszłości, w której warto żyć?
Jaki może być mój wkład?
Chcemy odpowiedzieć na te pytania z dziećmi (od 12 roku życia), młodzieżą i oczywiście dorosłymi pod względem merytorycznym i artystycznym.
Podobnie jak w przypadku poprzednich kampanii malarskich i artystycznych, wspiera nas berliński artysta Michael Arantes Müller.
Oprócz samej akcji malarskiej powstałe obrazy można wykorzystać na wystawach w szkole lub w ratuszu. Sojusz Klimatyczny ponownie próbuje zorganizować dużą wspólną wystawę na międzynarodowej imprezie.
Oprócz publikacji zdjęć w Internecie i głosowania online odbędzie się również konkurs fotograficzny.
Sojusz Klimatyczny z przyjemnością skontaktuje Cię z artystą, ale w tej chwili nie może zapewnić finansowania wydarzeń.

WARSZTAT: ŚWIAT Z GÓRY

Za pomocą żywych obrazów satelitarnych przyrodnicy z Geoscopia wyjaśniają w formie interaktywnego wykładu, co dzieje się z naszą „błękitną planetą”, na której wszyscy żyjemy jak na łodzi.
„Spojrzenie” na Ziemię z perspektywy kosmicznej nie jest codziennością. Działania człowieka mają konsekwencje i są one widoczne na aktualnych zdjęciach satelitarnych.
Poszczególne regiony świata mogą być selektywnie kontrolowane i precyzyjnie badane przez satelitę.
Jeśli porównasz zdjęcia z dzisiejszego dnia z obrazami archiwalnymi, zmiany na powierzchni Ziemi staną się bardzo wyraźne. Topniejące lodowce, wykarczowane lasy deszczowe, huragany… przychodzą do Ciebie na miejscu, w klasie, na wykładach lub prezentacjach i są prawie zauważalne.
Sojusz Klimatyczny z przyjemnością skontaktuje Cię z Geoscopia, ale niestety nie może w tej chwili zapewnić żadnego finansowania wydarzeń.

TEATR: BERLINER COMPAGNIE “JEDZONE TAK GORĄCO JAK UGOTOWANE – KATASTROFY KLIMATYCZNE Z MUZYKĄ”

Akcja spektaklu rozgrywa się w kuchni karczmy, w bezpośrednim sąsiedztwie której ma powstać elektrownia węglowa. Podczas gdy dygnitarze miasta rozmawiają z menedżerami w pokoju gościnnym, kucharze dowiadują się o pewnych powiązaniach, nie tylko poprzez zmywarkę – „nielegalnego” migranta z Afryki. Zgrabne piosenki, gorące rytmy, sześciu dziwnych facetów przeciwko przytłaczającej firmie energetycznej. Kuchnia staje się gniazdem oporu.
Berliner Compagnie to profesjonalny zespół teatralny, który od 30 lat jeździ po kraju, aby wzmocnić działania public relations dla grup społeczeństwa obywatelskiego. Tym artykułem chciałaby wesprzeć wszystkich, którzy prowadzą kampanie na rzecz energii odnawialnej, zwłaszcza tych, którzy walczą z elektrowniami na paliwa kopalne lub CCS na miejscu.
Sojusz Klimatyczny z przyjemnością kontaktuje Cię z grupą teatralną, niestety wsparcie finansowe nie jest w tej chwili możliwe.

FAIRPLAY – COŚ INNA GRA PIŁKARSKA

Piłka nożna to język, który rozumie prawie każdy. Ale ta gra w piłkę nożną ma swoje własne zasady!

W różnych rozmiarach drużyn i szansach na zdobycie bramki, z piłkami różnej wielkości, a nawet z jedną nogą, przechodzi do rzeczy… W około 45 minut przedstawia się i wyjaśnia globalne zużycie energii w odniesieniu do Niemiec, aby globalne niesprawiedliwości są przekazywane w zabawny sposób. Uczestnicy na własnej skórze doświadczają niesprawiedliwości związanych z klimatem, światowym handlem i wykorzystaniem zasobów podczas trwającego meczu piłki nożnej.

Ile energii ma do dyspozycji obywatel w Niemczech? A ile w porównaniu z mieszkańcem Indii? Jak duży jest nasz ślad CO2 w Niemczech? Ile miejsca zajmujemy każdego dnia?Na te i inne pytania akcja dostarcza odpowiedzi w trakcie gry. Abstrakcyjne liczby stają się namacalne i umieszczane w odniesieniu do naszego stylu życia w Niemczech. Celem jest umożliwienie graczom aktywnego „doświadczania” globalnej niesprawiedliwości.

Oprócz zabawnej prezentacji globalnych problemów prezentowane są alternatywy, które są kompatybilne z ludźmi i środowiskiem.

Czy jesteś zainteresowany lokalną organizacją gry? Chętnie udzielimy Ci instrukcji i wielkiej światowej piłki! Prosimy o kontakt, udzielimy dalszych informacji na temat przygotowania i procesu!

Proszę skontaktuj się z nami.

MASZ ZAINTERESOWANY?

Proszę nie wahaj się skontaktować z nami! Z niecierpliwością czekamy na wsparcie Twoich lokalnych działań!

Tutaj możesz wydrukować przegląd naszych ofert.

Twoje kontakty w Sojuszu Klimatycznym:

Thomas Brose, Silke Lunnebach i Sara Schmitt.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %